СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты HA-QRP Contest за 2005 г.

Results of the 32nd HA-QRP - 2005

Foreign Category:

Station  QSO Pts Mul Score
----------------------------
 1. UT3WW 615 1178 47 55366
 2. LZ3PZ 309 590 43 25370
 3. 4N7ZZ 316 539 45 24255
 4. DL1MDU 320 559 36 20124
 5. YU7OP 221 430 45 19350
 6. YO5BIN 238 451 32 14432
 7. OM5NL 206 409 32 13088
 8. LZ1IA 187 334 37 12358
 9. OK1OB 141 273 39 10647
10. RW3AI 163 279 29 8091
11. OK1DVX 142 260 28 7280
12. YO6AEI 164 300 24 7200
13. YT7IM 105 198 29 5742
14. YO5CRQ 81 158 24 3792
15. YU7DP 101 191 19 3629
16. YO5OEF 65 125 21 2625
17. OE1HFC 72 139 14 1946
18. OK1FAE 43 84 22 1848
19. OK2BWJ 41 78 10  780
20. YO5AT  30 57 9  513
21. UA3LMR 21 39 10  390
22. DL1HTX 16 30 8  240
23. YO5BHG 13 25 8  200
24. SP7CPT 14 28 5  140
25. SP6GB  12 24 2  48
26. I2RBR  4  7 4  28
27. UA3AAP  3  4 2   8
28. RA9WPX  4  6 1   6
Advanced station:
Station QSO Points Mult. Score
J48RT 1809 54 (HA' 6NL, 6PS, 7JJS, 7PL)
Checklogs: YO5BQQ, YO5DAS (QRO stn),
SP3BOL (QTH and name missing from QSO-partners).
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 16 марта 2006 г. в 17:54

Все официальные результаты соревнований