СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS за 2018 г.

Place	CALL			CLM   CFM  CLM   CFM
                TOTAL  TOTAL  2 BEST 2 BEST 
                        ROUNDS ROUNDS					
							
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS							
1	RA6CA			1142	1087	859	831
2	UA6CC			867	794	867	794
3	UA3QGT			921	879	795	764
4	RA3NC			992	951	774	742
5	RC9A			751	700	751	700
6	R4SO			691	623	691	623
7	RK8I			623	603	623	603
8	R9OK			416	407	416	407
9	RM6Y			362	357	362	357
												
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS							
1	RX9AF			937	894	707	694
2	UD8A			899	880	659	640
3	SP1AEN			770	742	657	631
4	R7MM			718	707	641	630
5	EU8F			646	608	646	608
6	RU9TN			729	708	601	586
7	R3EA			587	562	587	562
8	YL2CV			512	505	512	505
9	UA3MIF			417	409	417	409
10	UA9SMU			371	357	371	357
11	R9QQ			345	338	345	338
12	UR4LIN			438	412	354	334
13	RN4SC			342	323	342	323
14	R3AQ			345	320	345	320
15	R3FC			363	360	268	265
16	RA5AQ			274	265	274	265
17	UA4C			265	259	265	259
18	R9XS			187	184	187	184
19	LY4ZZ			159	157	159	157
20	RV1ZT			85	146	85	146
21	UA4FDL			133	130	133	130
22	RL9U			96	73	96	73
23	UR3QTN			49	49	49	49
24	JA5NSR			23	46	23	46
							
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS							
1	RN4W			1081	2064	770	1466
2	UA3RBP			687	1334	566	1096
3	RW3AI			639	1258	553	1088
4	RN9RF			448	882	448	882
5	RQ9F			431	820	431	820
6	UA9SEC			358	704	296	582
7	RK3MWC			284	566	284	566
8	UA1AEA			221	434	221	434
9	RT4W			202	402	202	402
10	R1ZM			82	164	82	328
11	RN0JN			55	212	55	212
12	RV3VR			49	72	49	72				
							
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS							
1	RL4A			1122	1092	914	890
2	RT3T			841	811	841	811
3	R7AT			946	919	783	756
4	R3OM			754	740	754	740
5	R3ZV			743	739	743	739
6	RM4N			839	817	620	603
7	UC5D			736	700.1	605	593
8	LZ1NG			878	816	633	592
9	OK2SG			412	394	412	394
10	UA6AJB			225	214	177	170
11	UN7FW			95	94	95	94
							
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS							
1	UA9W			1117	1099	791	779
2	UR7MZ			918	882	777	744
3	9A1AA			1097	1066	738	724
4	RK3P			853	821	742	712
5	EU8N			871	834	705	685
6	RU3XY			823	797	675	651
7	RA7R			633	625	633	625
8	HG8C			926	897	632	616
9	RN3S			672	627	623	578
10	UN7LDR			611	592	511	494
11	UR2LM			641	601	510	484
12	EU6AA			492	482	492	482
13	DF1MM			664	640	454	442
14	D1M			447	432	447	432
15	R7AO			508	500	428	420
16	RX9CC			418	413	418	413
17	R1QE			596	562	437	412
18	UA3DER			488	479	415	407
19	UT7LW			526	509	418	401
20	UA1F			374	368	374	368
21	R8WO			314	304	314	304
22	RN4HAB			265	248	265	248
23	RA7C			214	209	213	209
24	R7CO			194	192	194	192
25	DM2RN			209	191	209	191
26	UA6HFI			194	188	194	188
27	RA9DZ			194	185	194	185
28	OM7AT			231	230	178	178
29	UA0BBA			75	148	75	148
30	RA3DJA			120	110	120	110
31	UA9XO			108	97.2	108	97.2
32	I1MMN			151	115	117	93
33	UN7ZW			54	51	54	51
34	UA0LDY			1	2	1	2
							
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS							
1	UT3IZ			934	1812	738	1430
2	RD1T			836	1588	729	1376
3	RU3YAA			638	1236	551	1062
4	UX2IJ			564	829.5	564	829.5
5	OK1DQP			190	358	190	358
6	F5YG			192	328	146	236
							
Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS							
1	EU1WW			1212	1151	921	878
2	R0AK			316	298	316	298
Трансляция информации - Сергей Степанов
Обновлено: 4 ноября 2018 г. в 09:27

Все официальные результаты соревнований