СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты KCJ Topband Contest за 2024 г.

2024 40th KCJ TopBand CONTEST Final results 

Overseas (DX)

Rank Winner  CALL   QTH     QSOs  PNTs  MULTI  SCORE
-----------------------------------------------------------------
1 ALL DX    RC0L   19      75   136   32  4352
2       RU0LL   19      54   102   30  3060
3       R0MM   19      53   88   30  2640
4       UC0L   19      42   78   20  1560
5 USA     N9RV   4       15   24   11   264
6       AA6AA   3       6   10    4   40
7 Bulgaria   LZ1PM   20       5    6    3   18
8 Canada    VE7ZO   3       2    2    1    2
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований