СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты HA-QRP Contest за 2000 г.

  Resalts of 27 HA-QRP, 2000
  Hazai eredmйnyek
 Egyйni бllomбsok:
  Station  QSO Points Mult Score
 1. HG1LPS  675 1070  46 49220
 2. HA6NW  452  755  40 30200
 3. HA7JJS  450  676  42 28392
 4. HA2EQD  322  560  40 22400
 5. HA8RC  282  423  37 15651
 6. HA8BR  266  457  33 15081
 7. HA0MC  260  441  34 14994
 8. HA8LNT  209  322  31  9982
 9. HA6QU/5 215  324  26  8424
10. HA8LZA  184  303  27  8181
11. HA7VP  150  246  26  6396
12. HA5CKF  153  247  25  6175
13. HA8DL  149  232  25  5800
14. HA9PI  136  211  21  4431
15. HA9MAV  130  190  16  3040
16. HA8EB  102  145  20  2900
17. HA5CTN  107  146  15  2190
18. HA5KJ/7  74  101  17  1717
19. HA8LNN  65  91  9  819
20. HA8ZC   44  54  8  440
21. HA7PL   15  20  6  120
22. HA9RA   19   8  2   16
23. HA7WEN   8   7  2   14 
24. HA7WEK   6   7  2   14
25. HA5AI   8   7  2   14
26. HA5BIK   4   5  2   10

Kollektнvбk:
1. HG5A   943 1698  62 105276
(op: HA5' CCC,FM,IW,OM,BWJ,CWV. HA6' GK,VB,WX, Kiss T.)
2. HG6V   700 1086  55 59730
(op: HA6' IAM,IGU,VA,VR,ZQ,ZJ. HA7MW, Nagy F. A.)
3. HA5KAI  159  261  35  9135
(Bocsik A., Kцvesdi A.)
4. HG2OOO  156  234  25  5850
(op: HA5' AUC,BA,BH,BWW,OJ,HA7PC)
5. HA8KVQ   23  35  7  245

Results of the 27. HA-QRP 2000
International Contest
Foreign Category:
  Station  QSO Points Mult. Score
 1. UW2W   277  517  47  24299
 2. DL1MDU  272  485  37  17945
 3. LZ1IA  225  404  35  14140
 4. OK1OB  209  396  34  13464
 5. 4N7MK  228  430  31  13330
 6. LZ3PZ  230  439  30  13170
 7. OK1DVX  211  378  31  11718
 8. YU7RV  166  321  32  10272
 9. YO5CRQ  97  190  24  4560
10. YU1BHM  101  197  21  4137
11. OM8GY   69  134  19  2546
12. SP6GB   79  145  16  2320
13. YU7SF   62  116  20  2320
14. OK1DEC  53  113  16  1808
15. RW3AI   59  103  17  1751
16. IK3JLS  50  76  15  1140
17. YO5DAS  60  104  8   832
18 YU7MC   34  66  12   792
19. SP3VT   30  49  9   441
20. YO5OHO  29  56  5   280
21. DK5RY   22  41  6   246
22. 4N7ZZ   20  35  7   245
23. SP3MER   1   2  1    2

Advanced station:
HB0/HA5RT  955 1714  48  82272
(HA' 6NL, 6PS, 6PX, 6ZV)
Checklogs: 9A2AJ(10w), HA2NM, HA2RQ, HA5BUQ, HA6OZ,HA6VA,
HA7PW, HA7VY, HA0DG, 4N1RS (30 W).
Трансляция информации - QRZ.RU
Обновлено: 8 декабря 2003 г. в 12:39

Все официальные результаты соревнований