СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты HA-QRP Contest за 2001 г.

  Resalts of 28 HA-QRP, 2001
  Hazai eredmйnyek
 Egyйni бllomбsok:
  Station  QSO Points Mult Score
 1. HA1CW/5 902 1444  61 88084
 2. HA6NW  467  760  47 35720
 3. HA8RC  434  685  43 29455
 4. HA8EU  324  541  46 24886
 5. HA8BR  301  523  38 19874
 6. HA3PT  336  583  33 19239
 7. HA6QU/5 305  516  35 18060
 8. HA0LU  205  342  32 10944
 9. HA9PI  186  307  30  9210
10. HA2EQD  179  293  30  8790
11. HA8WX  157  255  26  6630
12. HA8DL  110  166  26  4316
13. HA7VP  138  214  18  3852
14. HA0DG  104  165  21  3465
15. HA8LZA  124  171  17  2907
16. HA8LNT  78  117  19  2223
17. HA5CKF  78  123  17  2091
18. HA5ONS  67  94  15  1410
19. HA1VW   50  67  13  804
20. HA2NK   72  77  10  770
21. HA6QV   51  68  11  748
22. HA8CX   30  46  11  506
23. HA7PL   35  44  9  396
24. HA3FTV  44  54  7  378
25. HA5FO   20  29  8  232
26. HA5BIK   9  12  5   60
27. HA7WEN  11  12  2   24
28. HA5AJR   5   6  2   12
29. HA7WEK   6   6  1   6
Kollektнvбk:
1. HG5A   943 1671  65 108615
(op: HA3UU, HA5¢ CCC, FM, IW, OM, HA6¢ GK, WR, WX, Kiss T.)
2. HG6V   741 1249  60 74940
(HA6¢ IAM, IEV, VA, VR, ZQ, HA7MW, Nagy F. A.)
3. HA5KHC/7 291  429  30 12870
(HA5¢ AAB, AFB, AUC, BA, BH, BWW, NG, OJ)
4. HA5KAI  159  261  35  9135
(Bocsik A., Kцvesdi A., Pуcsi L. S.)
5. HA1KSQ  180  288  26  7488
(Berecz I., Bogбr B., Kalocsa F., Kalocsa L., Simon L.)
6. HG5Z    27  26  7  182
(HA1CW, HG5OYL)
SWL:
HG1-888   324  512  36 18432
Kontroll-logok: HA¢ 2RQ, 3FU, 5AUC, 5BWW, 7PW; 7MG йs 8LNA (QRO? QRP?).
Results of the 28. HA-QRP 2001
International Contest
Foreign Category:
  Station  QSO Points Mult. Score
 1. DL1MDU  330  571  44  25124
 2. LZ3PZ   270  506  40  20240
 3. UT3WW   253  486  41  19926
 4. 4M7MK   255  490  35  17150
 5. LZ1IA   238  430  35  15050
 6. OK1OB   195  364  39  14196
 7. UR5DFO  193  361  35  12635
 8. YU7RV   139  268  33  8844
 9. I1BAY   151  277  29  8033
10. RW3AI   139  250  29  7250
11. YO5CRQ   81  154  21  3234
12. YO6AEI   80  150  14  2100
13. 4N1JA   72  135  15  2025
14. LZ2KLR   68  133  14  1862
15. UR5WJI   73  137  12  1644
16. UA3XAC   45  82  15  1230
17. SP3BOL   77  74  13   962
18 YO5OHO   54  106  9   954
19. YO5AXB   61  92  10   920
20. LZ3RX   37  70  13   910
21. OK2BPG   62  56  13   728
22. OM8GY   27  52  10   520
23. HB9HQX   19  35  5   175
24. YU7MC   16  31  5   155
25. YU7SF   11  21  5   105
26. SM3ARR   5  10  3   30
Advanced station:
HB0/HG50RT/P 1265 2217  54 119718
(HA¢ 1TQ, 6NL, 6PS, 6ZV, 7JJS)
Checklogs: DJ5NN, LZ1MMM, OK1YO (logged only sent rprt),
YU7PC (50 W), YU7RQ (50W), 4N1RS (30 W).
Трансляция информации - QRZ.RU
Обновлено: 8 декабря 2003 г. в 12:34

Все официальные результаты соревнований